ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. " ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ์ จิตมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,06:21  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,06:20  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ์ จิตมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,06:19  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิทรรศการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน”
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,17:09  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิทรรศการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,17:01  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วPA
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,14:46  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วPA
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,14:45  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,14:35  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,18:34  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุจินธร สุพันสร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,18:02  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..