ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,18:34  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุจินธร สุพันสร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,18:02  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,18:01  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,15:33  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,15:09  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นายนรวีร์ มูลสัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,15:08  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,14:47  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,14:46  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะ สุริต
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,14:45  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.สู่ความเป็นเลิศ ด้านดิจิตัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมาวดี สุริต
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,14:44  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..