ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำส่งเสริมนวัตกรรมโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์สำหรับนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,05:42  อ่าน 2815 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,06:18  อ่าน 1316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง เล่มนี้ที่อยากให้อ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,17:12  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,14:41  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เสมาพิทักษ์
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,14:37  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,14:34  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,17:23  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศเกียรติคุณ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,17:23  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,06:24  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,06:23  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..