ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:45  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:44  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:40  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:40  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:40  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:27  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมาวดี สุริต
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:26  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมาวดี สุริต
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:26  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:26  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:25  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..