ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
ชื่ออาจารย์ : นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2564,20:46  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม "เยาวชนสร้างสรรค์ สานคุณธรรมวันธรรมสวนะ"
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ์ จิตมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2564,20:46  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:45  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:44  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:40  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:40  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,22:40  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:27  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมาวดี สุริต
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:26  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมาวดี สุริต
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,21:26  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..