ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,05:14  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,05:14  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,05:13  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,05:13  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,05:09  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,21:54  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,21:53  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนตา ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,21:53  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,19:19  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2566,19:17  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..