คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางธนพรรณ ปรางโท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางราตรี พงษ์เสือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน