ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรัศมี รุ่งเรือง
ครูธุรการ

นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์
ครูธุรการ

นายสุเทพ ภูกาม
ช่างไฟฟ้า4

นายบงการ สิงคำ
ช่างไม้4

นายกฤษกำพล ยานหงษ์
ยามรักษาการณ์