ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (อ่าน 249) 08 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 411) 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 381) 23 เม.ย. 65
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 775) 28 ม.ค. 65
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 641) 28 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 622) 27 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 617) 23 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 594) 16 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 767) 15 ก.ค. 64
มาตรการแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นม.๑ และ ม.๔ ของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 819) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา 2563 รอบแรกอนุมัติจบ 9 เมษายน 2564 (อ่าน 750) 22 เม.ย. 64
การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 682) 03 มี.ค. 64
To be number one idol (อ่าน 647) 03 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 644) 09 ก.พ. 64
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน ปี2564 (อ่าน 742) 19 ม.ค. 64
แนวปฏิบัติและแนวทางจัดการเรียนการสอนสำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อการป้องกัน (อ่าน 657) 07 ม.ค. 64
วันเปิดเตรียมความพร้อมและวันเปิดเรียน 2/2563 (อ่าน 676) 27 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 744) 29 ต.ค. 63
รับสมัครแม่บ้าน (อ่าน 768) 09 ต.ค. 63
ประกาศวันมาเรียนครบ 100% (อ่าน 775) 12 ส.ค. 63
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 83) 06 ส.ค. 63
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ (อ่าน 88) 23 ก.ค. 63
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 1040) 14 ก.ค. 63
กยศ.ปรับกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 705) 12 ก.ค. 63
Linkเข้าห้องเรียน Google Meet ม.1-ม.6 (อ่าน 954) 02 ก.ค. 63
ตารางเรียน ม.1-ม.6 (อ่าน 828) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนกลุ่ม A,B (อ่าน 897) 28 มิ.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 643) 28 มิ.ย. 63
รูปแบบการเรียนโค้งไผ่วิทยา (อ่าน 632) 28 มิ.ย. 63
แผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา (อ่าน 590) 28 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด (อ่าน 583) 28 มิ.ย. 63
แบบตรวจ-ติดตามนโยบาย-COVID-19-ส่งหน่วยการศึกษา (อ่าน 512) 28 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง-ป้องกัน (อ่าน 563) 28 มิ.ย. 63
รายชื่อนร.กลุ่ม A กลุ่ม B ม.ปลาย (อ่าน 578) 28 มิ.ย. 63
รายชื่อนร.กลุ่ม A กลุ่ม B ม.ต้น (อ่าน 570) 28 มิ.ย. 63
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 490) 19 มิ.ย. 63