ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวธันยพร ศรีทอง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,13:33   อ่าน 68 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการสรรหาเยาวชนคนดีศรีสังคม
ชื่อนักเรียน : นางสาวธันยพร ศรีทอง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,13:31   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นายเฉลิมพร นาคชม
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,17:54   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,17:53   อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 311 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 480 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาทิตยา จุ้ยขาว
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอริษา ชุมพล
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 234 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพรรษา แดงแย้ม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวศตายุ สมุหะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 220 ครั้ง