ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวธันยพร ศรีทอง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,13:33   อ่าน 167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการสรรหาเยาวชนคนดีศรีสังคม
ชื่อนักเรียน : นางสาวธันยพร ศรีทอง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,13:31   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นายเฉลิมพร นาคชม
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,17:54   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,17:53   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 430 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 598 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาทิตยา จุ้ยขาว
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอริษา ชุมพล
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 354 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพรรษา แดงแย้ม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 344 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวศตายุ สมุหะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 323 ครั้ง