ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนชดเชย
ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ส่งผลให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนล่าช้า ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตรงตามหลักสูตรที่กำหนด ดังนั้น โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียน เพื่อให้เวลาเรียนครบตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด โดยจัดให้มีการเรียนการสอน แบบเต็มวันตามเวลาและตารางเรียนในคาบเรียนปกติจำนวน ๘ สัปดาห์ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามตารางดังนี้
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 588 ครั้ง