ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2563
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้
นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตาม
หลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 471 ครั้ง