ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนกลุ่ม A,B
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
กลุ่ม A (เลขที่คี่) และกลุ่ม B (เลขที่คู่)
หมายเหตุ1.กำหนดการและการจัดกิจกรรมต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.วันที่เรียน Online จะต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเรียน Online หรือทำกิจกรรมตามที่ครูประจำวิชามอบหมาย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 126 ครั้ง