ภาพกิจกรรม
การฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ผกท.ชัยวัฒน์ ยอดนครจง ได้นำนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 นาย ได้แก่ นศท.ญ.สุนิสา ทองวิชิต เข้าฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ที่31 จ.นครสวรรค์ ผลการฝึกภาคสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาวิชาทหารได้เรียนรู้ยุทธวิธีการรบ การปฐมพยาบาล การใช้แผนที่ การดำรงชีพในป่า อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่3
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,07:43   อ่าน 84 ครั้ง