ภาพกิจกรรม
ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 62 ทุน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ดร.ยุทธนา หงสไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 62 ทุน ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาจาก บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ จำกัด(คุณโกศล พรมเกตุ ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา) จำนวน 30 ทุน
2. ทุนการศึกษาจากห้างหุ้นส่วนจากัด จันทร์กระจ่าง เซอร์วิส 2013 (คุณสุนันทา จันทร์กระจ่าง
ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา) จำนวน 10 ทุน
3. ทุนการศึกษาจากคุณสถิต จันทร์กระจ่าง ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จำนวน 20 ทุน
4. ทุนการศึกษาจาก คุณครูกาญจนา ธรรมมี ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและมีจิตอาสา ด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,07:40   อ่าน 83 ครั้ง