ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2566
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และเครือข่ายด้านยุวกาชาดในจังหวัดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงอุปการคุณของผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาขาดได้ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:40   อ่าน 87 ครั้ง