ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE KAMPHAENG PHET 2023 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE KAMPHAENG PHET 2023 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิต โดยทีม ม.ต้น Young Gods โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565
รายชื่อนักเรียนทีม ม.ต้นYoung Gods
1.เด็กชาย พงษ์นรินทร์ รุ่งศรี
2.เด็กชาย ชนพนร์ ศิลาลอย
3.เด็กชาย ณเรศ บุญชม
4.เด็กชาย วิชรพล โชติวิบูลย์รักสี
5.เด็กชาย ณัฐภรณ์ เดชคต
6.เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุ่มทอง
7.เด็กหญิง พิมรภัทร คชฤทธิ์
8.เด็กหญิง วันณิสา หอมจันทร์
9.เด็กหญิง ธนภรณ์ เครื่องต้น
10.เด็กหญิง กานต์ณิชา นิลบุญ
11.เด็กหญิง อารดา กุมภาพันธ์
12.เด็กหญิง ศุภณัฐดา ต่ายขาว
13.เด็กหญิง พิมพ์กนก ศิริไพรวัน
ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
1.นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
2.นายปริญญา อินสว่าง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,06:37   อ่าน 53 ครั้ง