ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE KAMPHAENG PHET 2023 ม.ปลาย
ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE KAMPHAENG PHET 2023 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิต โดยทีม ม.ปลายNicholas โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565
รายชื่อนักเรียนทีม ม.ปลาย Nicholas
1.ด.ญ.กัญชพร ทวีการไถ ม.3/1
2.ด.ญ.โยสิตา สวัสดิ์พูน ม.2/1
3.ด.ญ.ชนิสรา มะหิชาติ ม.3/1
4.น.ส. พัชราภรณ์ ปั้นเหน่ง ม.5/1
5.น.ส. นันทิยา นุ่นภักดี ม.6/1
6.น.ส.ฐิติมา โพธิ์บุญ ม.6/1
7.นาย ณัฐวัตร พีระพันธ์ ม.6/1
8.นาย ภูลิตภัทร เสวกวรรณ์ ม.6/1
9.นาย เฉลิมพร นาคชม ม.6/1
10น.ส.ณุตตรา ปานแสงทอง ม.6/2
11.น.ส.ตะวันฉาย ลีวงศักดิ์ ม.6/2
12.นาย อนุพัฒน์ ปั้นสวัสดิ์ ม.6/2
13.น.ส. อารีรัตน์ รุ่งเรือง ม.6/1
ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
1.นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
2.นายปริญญา อินสว่าง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,06:35   อ่าน 59 ครั้ง