ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565(ธรรมสนามหลวง)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้เป็นสถานที่สำหรับจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565(ธรรมสนามหลวง) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร และครู โรงเรียนต่างๆตามพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านการศึกษาพระธรรมเข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงธรรมชั้นตรี โท และเอก
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,10:47   อ่าน 168 ครั้ง