ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยอำเภอขาณุวรลักษบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม "รวมพลังไทย ขจัดภัย ยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติริมปิงขาณุวรลักษบุรี และเริ่มเคลื่อนขบวนเวลา ๐๘.๐๐ น. มายัง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2565,19:54   อ่าน 46 ครั้ง