ภาพกิจกรรม
พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการสรรหาเยาวชนคนดีศรีสังคม
พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการสรรหาเยาวชนคนดีศรีสังคม
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 พิธีมอบรางวัลยกย่องเยาวชนคนดีศรีสังคม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และ พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการสรรหาเยาวชนคนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับนางสาวธันยพร ศรีทอง นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านมนชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 5000 บาท และ นายสมพร สิริธัญกิจ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท และ นางวาริน วัฒนศิริ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 2,000 บาท
โดยดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,14:43   อ่าน 68 ครั้ง