ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน2565
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ M Camp
GCAS ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะสังคมศึกษา
ส่งเสริมทักษะกีฬาและการออกกำลังกาย พลศึกษา
ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2565,17:53   อ่าน 315 ครั้ง