ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ(กลุ่มต่อเนื่อง)
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 งานแนะแนว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จัดพิธีมอบทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ(กลุ่มต่อเนื่อง)จำนวน 10 คน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2565,17:17   อ่าน 31 ครั้ง