ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการจากเขตตรวจราชการที่18(จังหวัดกำแพงเพชร)
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา นำโดยนายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ,คณะครู และ นักเรียนแกนนำชุมนุมโครงงานคุณธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากเขตตรวจราชการที่18(จังหวัดกำแพงเพชร) ศน.กนกชัย มาลัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร,ดร.สามารถ กรมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2,ศน.ประวิณวัฒร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 และ ศน.จันทร์แรม คงสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,15:11   อ่าน 33 ครั้ง