ภาพกิจกรรม
ภารกิจ รด.จิตอาสา
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ชั้นปีที่ 1 - 3 ได้ปฏิบัติภารกิจ รด.จิตอาสา เก็บขยะตั้งแต่ถนนทางเข้าโรงเรียน จนสุดเขตถนนโรงเรียน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,15:06   อ่าน 32 ครั้ง