ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบคัดเลือก
นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดกำแพงเพชร จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาชากังราวและสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
กีฬากรีฑา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่ง 400 เมตร ชาย
1. นายจิณณวัตร รุณพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) วิ่ง 4x100 เมตร ชาย
1. นายสุทธิพงศ์ มหิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2. นายไชยภัทร อภัยเผื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นายวินัย เกตุสาคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
4. นายจิณณวัตร รุณพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
กีฬาเปตอง
1. นายจิระเมธ พ่วงเอี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2. นายวรเทพ เกตุสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูผู้ควบคุมดูแล
1. นายสมนึก มูลกะกุล
2. นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช
3. นายวุฒิไกร อุยตรกูล

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,14:57   อ่าน 31 ครั้ง