ภาพกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยความพร้อมเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา