ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยผู้อำนวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน รวมถึงการให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายทางการศึกษา แนวทางปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียน และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง, การรายงานการดำเนินงานของหัวหน้ากลุ่มงาน,การเข้าพบระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,20:40   อ่าน 11 ครั้ง