ภาพกิจกรรม
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนที่มาเรียน Onsite
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรียนรู้ Onsite อย่างปลอดภัยเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนที่มาเรียน Onsite ที่โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทีมงานคลินิกเทคนิคการแพทย์ อรจิราแล็บ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,05:19   อ่าน 21 ครั้ง