ภาพกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
งานพยาบาลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จัดกิจกรรมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ดังนี้
1.การจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในสถานศึกษา
2.รณรงค์และให้ความรู้การป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,12:54   อ่าน 111 ครั้ง