ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักเรียนแกนนำเยาวชนสร้างสรรค์คุณธรรมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,12:36   อ่าน 401 ครั้ง