ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลกิจกรรมงานห้องสมุด
งานห้องสมุดโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมงานห้องสมุดส่งเสริมความรู้ เปิดโลกวัฒนธรรมจีน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ และ รองผู้อำนวยการธนพรรณ ปรางโท้ เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับนักเรียน ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,09:24   อ่าน 67 ครั้ง