ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 2564 (ชั้น ม.1,2)
ด้วยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมค่ายรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ประกอบไปด้วยกิจกรรมฐานความรู้ ดังนี้ ฐานที่1 รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม,ฐานที่2 ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา,ฐานที่3 ดินวิทยาศาสตร์,ฐานที่4 ฝุ่นPM2.5,ฐานที่5ไฮโดรโปนิกส์,ฐานที่6 ผลกระทบของโลกร้อนต่อเพื่อนร่วมโลก
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,16:44   อ่าน 69 ครั้ง