ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง รร.โค้งไผ่วิทยา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำโดย ผู้อำนวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนพรรณ ปรางโท้ พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ การสวดมนต์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,20:30   อ่าน 21 ครั้ง