ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผุ้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา
วันที่8 ธันวาคม 2563 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์กระจ่าง เซอร์วิส 2013 (คุณสุนันทา จันทร์กระจ่าง) ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รุ่นที่ 5 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (10,000บาท) 2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ของบริษัทโกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด (คุณโกศล พรมเกตุ) ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รุ่นที่ 3 จำนวน 30 ทุนทุนละ 1,000 บาท (30,000บาท) 3. ทุนการศึกษาจากนายสถิต จันทร์กระจ่าง ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รุ่นที่ 3 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (20,000บาท) 4. ทุนการศึกษาจากนายเอกชัย ทับอินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท (10,000บาท) 5. ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จำนวน 1 ทุน ทุนละ 500 บาท (500บาท) โดยผู้อำนวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ,รองผู้อำนวยการธนพรรณ ปรางโท้,คุณป้าอร ชังชั่ว ทั้ง3ท่านได้เป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา และ งานแนะแนวรวมถึงคณะครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเข้าร่วมยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,12:39   อ่าน 78 ครั้ง