ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่โค้งไผ่ ปี2563
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาขอขอบคุณ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่โค้งไผ่นำโดยคุณธัญทิพย์ อภิโชติเจริญศิริ "เจ๊ไก่" มอบทุนสนับสนุนจำนวน 10,000 บาทสำหรับนักเรียน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ในการแข่งขันระดับภาค โดยนักเรียนทีม TO BE NUMBER ONE DANCE ทำการแสดงต่อหน้าที่ประทับเจ้าพ่อเจ้าแม่โค้งไผ่ เพื่อแสดงพลังสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนร่วมสืบสานงานประเพณีศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่โค้งไผ่ ประจำปี 2563 งานประเพณีที่ทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนที่แสดงออกถึงความเชื่อและศรัทธาอันดีงาม รวมถึงพลังแห่งความสามัคคี
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,14:38   อ่าน 82 ครั้ง