ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กยศ.2563
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันและหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมผู้ปกครองที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,15:12   อ่าน 148 ครั้ง