ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานกตเวทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ2563
#ระบบแท็กอัตโนมัติ งานแสดงกตเวทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ครูสินชัย ประเสริฐดี , ครูวิบูรณ์ เหล่าทอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตสำหรับคุณครูทั้งสองท่าน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเต็มเปี่ยมด้วยความรักความผูกพันธ์ ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:44   อ่าน 16 ครั้ง