ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้กิจกรรมสื่อการสอน มอบรักจากวัสดุเหลือใช้และกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตําบลโค้งไผ่ ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งไผ่ และโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีเวทีในการ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:31   อ่าน 11 ครั้ง