ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รด.จิตอาสา
รด.จิตอาสา
ศฝ.นศท.มทบ.31
เมื่อ 16 ก.ค. 2563 รด.จิตอาสา โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สังกัด สพม.41 ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน คือ การคัดกรองวัดไข้นักเรียนและคณะครูก่อนเข้าโรงเรียน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย.
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,13:52   อ่าน 20 ครั้ง