ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียน นศท.
   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผกท.ลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์ และ ผกท.ชัยวัฒน์ ยอดนครจง ได้นำนักเรียนที่สนใจเข้าทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ดำเนินการส่งเอกสารการสมัครเข้าเรียนและทดสอบร่างกายทั้ง 3 สถานี
อันประกอบด้วย
   1. สถานีลุกนั่ง
   2. สถานีดันพื้น
   3. สถานีวิ่ง 800 เมตร
พร้อมกันนี้ได้นำเอกสารและค่าบำรุงการศึกษาของ นศท.ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 27 นาย ไปชำระให้กับ ฝ่ายการเงินของ ศฝ.นศท.มทบ.31 เป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,10:23   อ่าน 36 ครั้ง