ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้โปรแกรมสถานศึกษาวิชาทหาร
เมื่อ30 มิ.ย.63 ศฝ.นศท.มทบ.31 จัดอบรมการใช้โปรแกรมสถานศึกษาวิชาทหาร ให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,04:21   อ่าน 26 ครั้ง