ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สมุดแบบบันทึกซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 246927
คู่มือการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 246930
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.24 KB 293
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 117.11 KB 293
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.28 KB 293
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.doc Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 293
งานแผนงานและโครงการ_ขออนุมัติใช้งบประมาณ๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.47 KB 293
8.แบบหนังสือภายในภายนอก ZIP Archive ขนาดไฟล์ 63.52 KB 246877
7.หนังสือเวียนทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 246877
6.แนวปฏิบัติในการพิมพ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 246881
5.แบบเบิกค่าเช่าบ้าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.6 KB 246879
4.แบบเบิกค่ารักษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.42 MB 246881
3.แบบเบิกเงินบุตร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 246879
2.หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.56 KB 246886
1.แนวปฏิบัติการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 246882
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.05 KB 0
งานแผนงานและโครงการ
โครงการที่๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.57 KB 1
โครงการที่๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.84 KB 1
โครงการที่๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 1
โครงการที่๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.97 KB 1
โครงการที่๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.7 KB 1
โครงการที่๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 3
โครงการที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.07 KB 1
โครงการที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.2 KB 1
ส่วนที่๔/โครงการที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.2 KB 1
ส่วนที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.65 KB 0
ส่วนที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479 KB 0
ส่วนที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.9 KB 0