การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.86 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.99 KB