Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
  • :: ภาพกิจกรรม ::


โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชาย - หญิง ทั้งประจำและไป - กลับ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-211-7911-13 ต่อ 0, 101-103

คลิ๊กที่นี่ ... เพิ่มอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


ข่าวด่วน!! ประชาสัมพันข่าวการศึกษาต่อในประเทศจีน!!

ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน ( Huaqiao University ) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนทุนระดับปริญญาตรีเอกการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2016 แล้ว โดยมีรายละเอียดการสมัครดังต่อไปนี้ คลิ๊กที่นี่ ... เพิ่มอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี รุ่นที่ 10 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี รุ่นที่ 10 ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่ 28-29 มีนาคม 2559
(วันซ้อม และปัจฉิมนิเทศ 28 มีนาคม 2559 รับจริง วันที่ 29 มีนาคม 2559) คลิ๊กที่นี่ ... เพิ่มอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน

ปิดภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
และสามารถดูกำหนดการต่างๆของโรงเรียนได้ที่นี่ คลิ๊กที่นี่ ... เพิ่มอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกคนเรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน โดยเรียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 18-29 เมษายน 2559 คลิ๊กที่นี่ ... เพิ่มอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเฉลิมราชสุดา โดยมี คุณนิพนธ์ ลีละศิธร ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ เป็นประธานในพิธีฯ

คลิ๊กที่นี่ ... เพื่อชมภาพบรรยากาศ

รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ในทุกๆกลุ่มสาระฯ ส่งเสริมผู้เรียน ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกในสิ่งที่ดี และ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

คลิ๊กที่นี่ ... เพื่อชมภาพบรรยากาศ

 

โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111