:: ประวัติโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ::
  สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา และเสริมสร้างการเรียนภาษาจีน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าว และเพื่อเป็นการรองรับนักเรียนที่ศึกษาจบจากชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนเอกชนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋ว สมัยที่ 30 จึงมีมติให้ทางสมาคมฯ จัดสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้น
  โดยมีการสอนอย่างสมบูรณ์แบบทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และยังได้มีการอนุมัติที่ดินแปลงที่ติดกับโรงเรียนโกศลวิทยาซึ่งมีเนื้อที่กว่า
30,000 ตารางเมตร เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน
  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 เวลา 07.45 น. คุณชูลิต ชีวมงคล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สมัยที่ 30 เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างโรงเรียน
จากนั้นภายใต้การนำของ ดร.สมาน โอภาสวงศ์ นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สมัยที่ 32 จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2545 เป็นระยะเวลา 1 ปี อาคารต่างๆ ของโรงเรียน จึงได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2546
  สิ่งปลูกสร้างในบริเวณโรงเรียนมีทั้งสิ้น 3 อาคาร อาคารหลังที่ 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนและสำนักงานโดยมีห้องเรียน ห้องธุรการ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์แลป ห้องกิจกรรมนันทนาการ ห้องพยาบาล และห้องสมุด
  อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น เป็นหอพักสำหรับครูและนักเรียน
  อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุม และชั้นล่างเป็นโภชนาคาร
บริเวณโรงเรียนล้อมรอบด้วยรั้ว และปลูกต้นไม้อย่างสวยงาม สนามหญ้าเขียวขจี กว้างขวางบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 120,000,000 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากกรรมการของสมาคมฯ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาเลขที่ กส 09/2546 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 16 ไร่ 72 ตาราวา โฉนดที่ดินเลขที่ 3333 เล่มที่ 34 หน้าที่ดิน 21 หน้าสำรวจ 1357 แขวงยานนาวา เขตสาทร เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ เดิมชื่อ “สถานศึกษาภัทรภักดี” และได้มีการเปลี่ยนชื่อตามลำดับดังนี้
  สถานศึกษาโกศลวิทยาแผนกมัธยม ตามใบอนุญาตเลขที่ กส 1006 /2547 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
 
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111