ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร2563
ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ กันมินทร์ นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร) ระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 คน คือ นายนัทธพงศ์ กันมินทร์ และ นายจิรายุ พรมชาติ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,07:05   อ่าน 161 ครั้ง