ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ อีกทั้งมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและสร้างสรรค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,18:00   อ่าน 45 ครั้ง