ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์2563
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมให้ความรู้ และพิธีถวายบังคมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,06:11   อ่าน 25 ครั้ง