ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศบูรณาการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
นิเทศบูรณาการ  ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ให้เกียรติมาแนะนำและนิเทศติดตามการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,18:30   อ่าน 18 ครั้ง