ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้รับความอนุคราะห์รถน้ำเอนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณอาคารเรียนต่างๆ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในการนี้โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตงที่ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,19:46   อ่าน 17 ครั้ง