ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การคัดกรองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าเขตพื้นที่โรงเรียน
การคัดกรองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าเขตพื้นที่โรงเรียน
      เจ้าหน้าที่ อสม.ให้ความอนุเคราะห์ในการคัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าเขตพื้นที่โรงเรียน มีการScan QR Code ไทยชนะ  มีอ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และที่วัดอุณหภูมิ 
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,04:48   อ่าน 23 ครั้ง