ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 65 ถึง 12 ต.ค. 65 ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ต.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 65 ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 2/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
11 พ.ค. 64 ถึง 12 ต.ค. 64 ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กลุ่มบริหารงานวิชาการ